Mittwoch, 22. Juli 2009

Never again with Islamic fascism

Never again with Islamic
fascism
نمایش (فیلم) مهرورزیده روی نشانی پائین با موش ی کوچک فشار( کلیک) بدهید
http://cdi-net.com/
Never again with Islamic
fascism

Nie wieder mit dem islamischen Faschismus

نابود باد اسلام خودکامه/
فاشیسم اسلامی
نیما

Keine Kommentare: