Dienstag, 21. Juli 2009

پاسخ به شما آرش ایران دوست

نخست نوشته ی شما « آرش ایران دوست

I agree, we are our own enemies.
We need to work on a shortwave radio and encourage all people to pour onto the streets and remain there, this this regime is paralyzed. We also need to do temporary damage to oil installations, as long as this regime gets money from oil, it will be strong.
دوست عزیز، حرفتان قبول، ولی‌ از کجا این رهبر را گیر بیاریم، هر که ادعای رهبری می‌کنه ما خودمون میزنیمش،من فکر می‌کنم اگر این جنبش مردمی ادامه پیدا بکنه مومکن که یک گروهی تشکیل بشه و یک رهبر موق
اکنون پاسخ من به نوشته ی شما کدبان آرش ایران دوست
پیشگاه ی کدبان آرش ایران دوست
من نمی دانم که آیا شما هم بر این باور هستید یا نه ؟ ماندن واپسگراترین خون خوارترین خون خواران جهان یعنی آخوندهای تازی نژاد و تازی پرست بیگانه آنهم به درازای سی 30 سال نشان از ناشایستگی روشن اندیشان خودبین و گنده گوی ما می باشد که در درازای بیش از سه دهه هنوز یک سخن گوی جهان آشنا که جهان باختر زمین این سخن گو را به نام(بعنوان) پیشوای مردم ایران بپذیرند نداریم من کوچک همواره در نوشته هایم به اندازه ی بس بانگ زدم و هشدار داده ام و هنوز هم هشدار می دهم .
مردم ما همواره برای به زانو در آوردن خودکامگان آنهم به گونه ی میلیونی بیرون نمی آیند اگر ما نتوانیم این جنبش بزرگ را به پیروزی برسانیم پس کی می خواهیم ایرانی آباد آزاد و مردم سالار داشته باشیم با این خوی و سرشت ماورای تیره ائی روشن اندیشان گنده گوی ایران که کارنامه ی ننگین شان همواره نابودی بوده است نه ساختن
روشن اندیشان تاریک اندیش ما ایران را دودستی به آخوندها پیشکش کردند و هنوز هم پس از گذشت سی 30 سال هرکس نوای خود را می نوازد و با آهنگ خود شادی می کند و در این گذرگاه مردم بی گناه و گرفتار ما با این «مارخواران اهرمن چهره گان» تنهای تنها ماندند
با درود و سپاس بیشمار
نیما
یادآوری
نوشته ی پائین به خامه ی یکی از دوستان پیکار گر از ایران زمین بوده است که من نوشته اش را برای شما و دیگران فرستادم تا آوای مردم ایران را روشن اندیشان ما بشنوند
**************************************************************************************
با درود وبا سپاس همرزم گرامی و نازنین بحران موجود در میهن ما که با تظاهرات مردمی شروع شده بخاطر نبود رهبری با بن بست سیاسی مواجه است تظاهرات و مبارزه برای برقراری حکومت سکولار لائیک سازمان دهی ورهبری نیاز دارد برای نجات از این بن بست سیاسی توسط نخبگان سیاسی و مبارزین میهن پرست در برون مرزشورای رهبری هر چه زودتر تشکیل شود این پیشنهاد مبارزین و مردم ایران در داخل میهن است
با احترام
پاینده ایران آریا - ایران

Keine Kommentare: