Donnerstag, 24. März 2011

Maryam Rajavi : The Anti-Iranian / Maryam Rajavi : Die Anti-Iranerin / مريم رجوی ایران ستیز

Maryam Rajavi:The Anti-Iranian
Maryam Rajavi:Die Anti-Iranerin
مريم رجوی ایران ستیز
نابکاران ایران ستیز
من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
حافظ
قرآن؛سوره 4 النساء؛آیه 95
فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
و الله جهاد گران را بر جهاد گريزان به پاداشى عظيم برترى داده است
با اینکه دست کم شش میلیون ایرانی؛گویا فرزانه و فرهیخته در بیرون از کشور زندگی می کنند و هنگام گفتگو کردن و سخن گفتن در باره هر پدیده هستی؛گوی پیشروی را از یکدیگر می رُبایند؛تا خودشان را در هر زمینه ائی؛دارنده دانش بیکران و اندیشه های فرا انسانی نشان بدهند و بشناسند.به هر روی همین فرزانگانِ فرهیخته دروغین کردار؛در کردار چهره راستین خودشان را که چیزی جز پرستش پول و زر و دوروئی تازی-اسلامی ائی بیش نیست؛نشان دادند و شوربختانه همواره نشان می دهند.ما دست کم شش میلیون ایرانی در بیرون از کشور؛بایستی از خودمان بپُرسیم؛که براستی چرا ما ایرانی ها اینگونه ایم ؟ آیا ما از خودمان می پُرسیم و یا به زبانِ دیگر پُرسیدیم؛ که چرا ما تا به امروز پس از گذشتِ سی و پنج سال از فرمانروائی خون؛ستم؛زور؛بیداد و چپاولِ شماری از آخوند های خون خوار تبهکار تازی پرستِ مُسلمانِ بی آزرم؛نتوانستیم یک فرمانروائی مردم سالار در ایران درست بکنیم و یا به زبانِ دیگر یک فرمانروائی آزاد و آباد داشته باشیم ؟ آیا نبود چنین فرمانروائی مردم سالار در ایران؛تنها به خودکامه بودنِ فرمانروایانِ پیشین و فرمانروایانِ پسینِ ما ایرانی‌ها در دوره های گوناگون؛در درازای سرگذشتِ دور و دراز ایران زمین بر میگردد؟ پاسخ روشن است.مردم ما و روشن اندیشانِ تاریک اندیش تازی اندیش ما؛پیش ازآنکه ایرانی و میهن پرست باشند؛همگی تازی پرست و بیگانه پرست بودند و هنوز هم شوربختانه بیگانه پرست می باشند.ایران ستیزانی بیشماری که در گفتار خودشان را ایرانی می‌ دانند؛به هر روی در کردار ایران ستیزانی بیش نیستند.یکی از گروه هائی تازی پرستِ ایران ویران گر و ایران ستیز؛گروه آدم کُش مریم و مسعود رجوی می باشد؛که خودشان را« سازمان مجاهدین خلق ایران» نامیدند و هنوز هم می نامند.گروه آدم کُش تازی پرستِ سازمان مجاهدین خلق ایران؛که زیر درفش آئینِ زشت؛اهریمنی و نژاد پرستِ اسلام خون ریز تازیان؛ با آیه‌ اهریمنی تازی نامه زیر؛شرم هم نمی‌ کنند که نابکارانه واژه ایران را بکار می‌ برند؛با اینکه در کردار تازی
پرستانِ انیرانی مُسلمانِ شماره یک ایران ستیزی بیش نیستند
قرآن؛ سوره 4 النساء؛آیه 95
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
مؤمنان خانه ‏نشين كه زيان ‏ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه الله جهاد مى‏ كنند يكسان نمى ‏باشند. الله كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى‏ كنند به درجه‏اى بر خانه‏ نشينان مزيت بخشيده و همه را الله وعده [پاداش] نيكو داده و[لى] مجاهدان را بر خانه ‏نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده است
گروه آدم کُش مریم و مسعود رجوی که خودشان را« سازمان مجاهدین خلق ایران» نامیدند و هنوز هم می نامند؛با جنگ افزار هائی که در پایگاه و جایگاه آدم کُشان مُسلمانِ فلسطینی آموختند؛بسانِ پیشوایانِ آدم کُش شان یَنی=یانی محمد سربُر و علی سربُر تازی؛ در هنگامه فرمانروائی شاهنشاهی پهلوی دوم یَنی=یانی آریامهر؛به جان ِپاسبانان بخت برگشته و نمایندگانِ جهان آرائی کشورهای بیگانه در درونِ ایران زمین افتادند؛ تا با کُشتنِ پاسبانانِ بخت برگشته و نمایندگانِ جهان آرائی کشورهای بیگانه؛یادی هم از آدم کُشی های پیشوای راستینِ خودشان یَنی=یانی محمد سربُر تازی و علی
سربُر تازی بکنند.اکنون همین گروه تازی پرستِ آدم کُش مریم و مسعود رجوی؛که خودشان را«سازمان مجاهدین خلق ایران» نامیدند و هنوز هم می نامند در بدر در آمریکا و اروپا دنبالِ آمریکائیان و اروپائیان می گردند؛ تا یک دستینه – امضاء - از سر شناسانِ آمریکائی و اروپائی بگیرند؛ تا در روزنامه های تازی-اسلامی خودشان بنویسند؛که برادرانِ هم کیش آنان یَنی=یانی آخوندهای خون ریز تازی پرستِ مُسلمان آرمان آدمیگری-حقوق بشر- را در ایران پایمال می کنند شوربختانه کسی در این گذرگاه نیست از این
گروه تازی پرستِ آدم کُش مریم و مسعود رجوی که خودشان را«سازمان مجاهدین خلق ایران» نامیدند و هنوز هم می نامند؛بپُرسد که چگونه است که شما تازی پرستان ِانیرانی مُسلمان ایران ستیز؛همین آمریکائیان را در هنگامه فرمانروائی شاهنشاهی پهلوی دوم یَنی=یانی آریامهر؛ برای نشان دادنِ درستی راه و روش آدم کُشانه و پیکارگرانه تازی-اسلامی خودتان؛که شهروندان کشورهای بیگانه بودند؛به نام الله خون خوارتان می کُشتید و اکنون یار؛هم آوا؛همکار؛هم پیمان و هم رزم شما شده اند ؟ در سرزمین و همبودگاه -جامعه- گوسپندی؛ بی چرا زندگان نیازی به این چنین پرسش ها ندارند. کار نابکارانه گروه تازی پرستِ آدم کُش مریم و مسعود رجوی که خودشان را «سازمان مجاهدین خلق ایران» نامیدند و هنوز هم می نامند به جائی رسیده است که از گروه آدم کُش و آدم خوار تازی مُسلمانِ داعش پشتیبانی می‌ کنند؛ تا شاید با همیاری و همکاری این آدم کُشان و آدم خوارانِ تازی مُسلمان؛بتوانند بسانِ صدام حسین تازی یک بار دیگر به ایران زمین تازش بکنند؛تا آدم کُشانِ تازی پرستِ ایران ستیزی بسانِ مریم و مسعود رجوی؛ پیشوای مردم بخت بر گشته ایران
زمین شوند.چکامه پائین با نام«مریم رجوی ایران ستیز» چهره راستینِ این زنِ تبهکار؛نابکار؛آدم کُش؛خون ریز و تازی پرستی را نشان می دهد؛ که هزاران جوان؛نوجوانِ دختر و پسر ایرانی را به کُشتن داده است و با پول‌های باد آورده کشورهای اروپائی؛عربی و آمریکا و با پوشش بسیار زشتِ تازی-اسلامی؛آن هم در کشور الله ناباوران-کافران- فرانسه از آزادی! ایران سخن می‌ گوید.به گفته چکامه سرای ایران زمین مصطفی بادکوبه ای
وقتی تو می گویی وطن من خاک بر سر می کنم
گویی شکست شیر را از موش باور میکنم
وقتی تو میگویی وطن بر خویش می لرزد قلم
من نیز رقص مرگ را با او به دفتر می کنم
وقتی تو می گویی وطن یکباره خشکم می زند
وان دیده مبهوت را با خون دل تَر می‌ کنم
مصطفی بادکوبه ای
چکامه پائین با نام«مریم رجوی ایران ستیز» را در پائینِ همین برگ بخوانید
مريم رجوی ایران ستیز
کجائید ؟
کجائید ؟
که با شما
شویم
هم رزم
بیائید
بیائید
که با صدام شما
شدیم
هم بزم
بریزید
بریزید
که اسلام
با خون
به ایران آمد
بِبُرید
بِبُرید
که مریم
با سَر
به تهران آمد
Poet Dichter / چکامه سرا
Nima نیما

Dienstag, 15. März 2011

Nowruz Ancient Iranian New Year / Nouruz Altiranisches Neujahrsfest / نوروز جشن باستانی ایرانیانNowruz Ancient Iranian New Year
Nouruz Altiranisches Neujahrsfest
                    نوروز جشن باستانی ایرانیان                  
باز
آوای جشنِ
آتش افروز
آمده
با نوای
دلگُشا
و
دل افروز
آمده
در هر سرای
این سرزمینِ
مِهر
چنگ نکیسا
و
آوای باربد
به گوش
آمده
Poet / Dichter / چکامه سرا
Nima / نیما

The true face of Islam / Das wahre Gesicht des Islams / چهره ء راستین اسلام


The true face of Islam /
Das wahre Gesicht des Islams /
چهره ء راستین اسلام


The true face of Islam of Mohammed
Das wahre Gesicht des Islams vom Mohammed
چهره ء راستین اسلام محمد

Anmerkung :

Das ist das wahre Gesicht des Islams ,den die Frau

Bundeskanzlerin , Frau Angela Merkel , Herr

Bundespräsident Herr Christian Wulff ,die

islamischen Linken(Renate Künast ,Claudia Roth,Jürgen Trittin) und deren genialen moslemisch und nicht moslemischen Islam-Experten/innen sehr schätzen und sehr lieben.

peoples of all the world unite against the barbarity of Islam

Völker aller Länder vereinigt euch gegen die Barbarei des Islams

مردمان سراسر جهان بَر درنده خوئی اسلام یکی شوید


Nima / نیما

Freitag, 11. März 2011

Women should read / Frauen sollten lesen/زنان بایستی بخوانند
Women should read / Frauen sollten lesen/زنان بایستی بخوانند
http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/14/129505.html


Die Frauen,welche in westlich demokratischen Ländern im Wohlstand und in Freiheit leben und trotzdem die super primitive Lehre des Islams einer der größten Massenmörder und Frauenvergewaltiger aller Zeiten namens Mohammed blind in Schutz nehmen,müssen sie wissen ,dass sie die Frauen in allen arabisch islamischen Ländern bewusst verraten, wenn sie sich ganz stolz !!! in westlichen Medien als Moslemin !!! bezeichnen.Solche Frauen sollten die folgenden Artikel ganz genau lesen,um das wahre Gesicht des Islams besser kennenlernen zu können.

Der Islam und ein Moslem sein , ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

http://www.box.net/shared/yh48da9a7x

Die moslemischen Massenmörder

http://www.box.net/shared/2lpv76t2a7

Das islamische Kopftuch

http://www.box.net/shared/pso614ilrs

Die islamischen Waschungen

http://www.box.net/shared/fdc7lla69cNima / نیما

Donnerstag, 10. März 2011

Moslem sein / Massenmörder / Kopftuch


Moslem sein / Massenmörder / Kopftuch
http://www.box.net/shared/yh48da9a7x
Der Islam und ein Moslem sein , ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
http://www.box.net/shared/2lpv76t2a7
Die moslemischen Massenmörder
http://www.box.net/shared/pso614ilrs
Das islamische Kopftuch

Mittwoch, 9. März 2011

Muslim mass murderers / moslemische Massenmörder/ کشتار گران بزرگ مسلمان


Muslim mass murderers /
moslemische Massenmörder/
کشتار گران بزرگ مسلمان

http://www.box.net/shared/2lpv76t2a7

Vollbild anzeigen

Ahmadinedschad und Gaddafi

The Muslim mass murderers

Die moslemischen Massenmörder

کشتار گران بزرگ مسلمان

Die Lehre des Islams ist eine Ohrfeige ins Gesicht der Menschheit und deshalb gehört der Islam nicht zu Deutschland und darüber hinaus gehört die Lehre des Hasses des Islams gegen die Nicht-Moslems nicht zu zivilisiertem Westen ,sondern auf den Müllhaufen der Geschichte .

Author / Autor / نویسنده

Nima / نیما

Mittwoch, 2. März 2011

Skeptics of Islam / Skeptiker des Islams / دو دلان اسلام


Skeptics of Islam / Skeptiker des Islams / دو دلان اسلام


http://www.youtube.com/watch?v=csEJFYwcnRA&feature=player_embedded

Medieval Skeptics of Islam

Mittelalterliche Skeptiker des Islams
دو دلان سده های میانی اسلام


Nima / نیما