Freitag, 19. Juni 2009

Monument of Piruz Parsi(Firdausi) / Denkmal von Piruz Parsi(Firdausi) / تندیس پیروز پارسی / فردوسی

Monument of Piruz Parsi
(Firdausi)
Denkmal von Piruz Parsi
(Firdausi)
تندیس پیروز پارسی / فردوسی
تندیس پیروز پارسی
تو کیستی
ای انیرانی
گُستاخِ
تازی پرست ؟
که بَرکنی
تندیس
گران ارج
ایرانی
ایران پرست
هم او بود
که ایرانِ ویرانه را
زنده کرد
زبانِ تازشگرانِ
 کژاندیش
تُرک و تازی را
پاره کرد
Poet Dichter چکامه سرا
Nima نیما

Keine Kommentare: